Metoda JIH® (Jasné Informace Hned – emočním naciťováním) je metoda osobního rozvoje a současně životní styl opřený o vnímání a zpracování energií, které ovlivňují náš život – emocí, pocitů, myšlenek a postojů, vlastních stejně jako převzatých. Dokáže zasáhnout do všech oblastí lidského života – ať je to práce, zdraví nebo mezilidské vztahy – a posunout je vpřed. To zajistíme jednak uvolněním energií při koučinku samotném, jednak vaší vědomou prací na svém životě, která bude následovat.

Metoda vznikla spoluprací tří autorek – Jarky Matuškové, Hanky Mokré a Ireny Marek Brejchové. Všechny v minulosti pracovaly s jinými technikami sebepoznání, ale ať už se týkaly více fyzického těla či duše, vždy narážely na jejich nejrůznější limity. Kombinace jejich předchozího nabývání zkušeností, společná komunikace a podpora v rozvoji vnímání, neúnavnost v hledání řešení a odpovědí na otázky nakonec daly za vznik zcela nové technice – rychlejší, hlouběji zasahující, účinněji pomáhající všem, kteří se o pomoc přihlásí.

Koučové a poradci metody JIH® využívají dovednost, kterou v sobě máme vlastně všichni – empatii.

Všichni vnímáme nejen to, jak se cítíme my sami, ale i to, jak se cítí lidé kolem nás. Obvykle to ale děláme nevědomě a jen pokud jde o velmi výraznou emoci, zaregistrujeme, že se najednou „cítíme jinak“ – vnímáme marnost, když zabředneme do diskuse o politice, vnímáme radost, když se na nás směje malé dítě nebo vztek, když nám rozčílený kolega vypráví, jaký byl pohovor u vedoucího. Tohle všechno se ale děje neustále, jen v mnohem menších nuancích. Často tak „odžíváme“ strachy někoho jiného, aniž bychom si toho byli vědomi.

A co teprve, kolik z toho, co cítíme skutečně my sami, naší pozornosti uniká! Něco z toho cítit ani nechceme, něco se cítit bojíme, něco cítit ani nemůžeme – ale přesto nás to vše ovlivňuje, řídí naše kroky v jednotlivých oblastech i směřování našeho života jako celku. Kouč metody JIH® dokáže díky své pečlivě proškolené a procvičené empatii zůstat během terapie v „neutrálu“, tedy nezatížený vlastními pocity, a plně vnímat energii svého klienta a pomoci mu popsat a rozklíčovat i to, co on sám necítí. Díky pojmenování a pochopení dochází k uvolnění energie a celý systém těla, mysli i duše se vrací do souladu a svého přirozeného nastavení. Neopomenutelnou devízou JIHu® je schopnost práce tzv. v celé linii času – v energii těla, mysli i duše se často zaktivují zápisy i z jiného života než je ten, který v tuto chvíli žijeme. Při koučinku tak dokážeme najít pravý počátek řešeného nepohodlí a odstranit jej i s jeho následky.

Pak přichází čas na aktivní práci klienta, ke které ho kouč vede – vytyčování záměrů a cílů, vědomá volba toho, co a jak bude dál. Při tom se učí využívat své vlastní vnímání coby navigaci, určující, zda je situace, kterou prochází a její nastavení, v souladu s jeho záměry. Zároveň s koučem pracuje i na nastavení upřímné motivace a záměrů plynoucích z potřeb duše, nikoliv ega či rozumu.

I proto říkáme, že je JIH® náš „životní styl“ – protože se učíme využívat tyto postupy vždy a všude v našich životech a vnímat je jako proces, který nám neustále otevírá nové dveře a posouvá nás neustále k dalšímu poznání.

Píšu o tom taky na blogu – mrkněte tady http://zdravej-rozum.cz/metoda-jih/. Podívejte se i na oficiální stránky metody J.I.H® – www.metodajih.cz.

 

 

WEB_Logo-JIH_4-171x69