Co je metoda JIH®

Metoda J.I.H.® je terapeutická a koučovací technika, založená na práci s energiemi, které ovlivňují náš život a to jak se cítíme.

A cože to jsou ty energie? Nic mystického – pod tímhle slovem se schovávají pocity, emoce, životní postoje, dohody, úmluvy a dogmata, která žijeme. Patří sem i postoje lidí kolem nás nebo společnosti jako celku, které jsme přijali za své. To všechno je hybnou silou našeho života, formuje naše vztahy i zdraví, stejně jako pracovní oblast.

Při terapii JIHem se učíte vnímat, rozeznávat a pojmenovávat svoje pocity a emoce, uvolňovat je a využívat je pro práci se sebou samým – pro pochopení, rozhodování i sebereflexi.

Terapeut díky svému vlastnímu vnímání, dlouho pilovanému, klientovi jednak zvědomí a jednak pomůže pojmenovat, co je tou aktuální hybnou silou, která určuje jeho kurz a na co reaguje. Využívá tedy svojí empatii vědomě – a postupně k citlivosti ke svým emocím a motivacím vede i klienta. Protože často jsou naše bytostná přesvědčení nevědomá, tato složka terapie patří k nejdůležitějším – dovoluje klientovi dál na sobě aktivně pracovat a uvědomit si, čemu čelí a čím se řídí.

Protože bez aktivity klienta to nepůjde, nikdy. V terapii se načtením a pojmenováním daná energie uvolní. Je ale na vlastní iniciativě klienta, chtít změnu přijmout a převzít zodpovědnost za svůj život – rozhodnout se, čím „nahradí“ starou energii. Rozhodnout se, co chce a jak chce, aby jeho život vypadal. I v takové chvíli ale terapeut dokáže navést klienta, jak se sám sebe ptát a čeho si všímat tak, aby si svoje touhy, sny i záměry nejen uvědomil, ale začal pracovat na jejich naplnění.

V letech 2016-2017 jsem absolvovala roční výcvik pro terapeuty metody JIH a dávno pro mě není „jen“ terapie nebo koučink. JIH je něco, co mi převrátilo život. Ne jen jednou, ale vždycky k lepšímu. I když někdy je to pořádná práce 🙂

JIH je způsob náhledu na život, důvěra ve vlastní vnímání a intuici, odvaha nalévat si čistého vína a nebát se nebýt vždycky svatý a perfektní. Je to i o každodennosti, zodpovědnosti za sebe sama s absencí očekávání, že někdo jiný mi dá svolení žít lepší život nebo udělat to, co chci.

JIH je pro mě spousta přátel, které miluju jako vlastní rodinu – a i díky nim chci to, co vím a umím, předávat dál.

 

 

Píšu o tom taky na blogu – mrkněte tady http://zdravej-rozum.cz/metoda-jih/.